Hướng dẫn đặt hàng

DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG LAPTOP (TƯƠNG TỰ VỚI ĐIỆN THOẠI – MÁY TÍNH BẢNG)

BƯỚC 1: TÌM KIẾM SẢN PHẨM VÀ CHỌN SẢN PHẨM

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng nhiều cách khác nhau và chọn “Thêm vào giỏ hàng” để chọn sản phẩm cần mua. Bạn cũng có thể chọn các nút thông tin liên lạc ở góc phải màn hình đối với Laptop (góc phía dưới màn hình đối với điện thoại) để được nhân viên tư vấn và chọn giúp sản phẩm.

BƯỚC 2: CHỌN SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM

BƯỚC 3: NHẬP THÔNG TIN ĐỂ GIAO HÀNG

BƯỚC 4: KIỂM TRA THÔNG TIN GIAO HÀNG VÀ SẢN PHẨM (CHỌN THÊM SẢN PHẨM/BỎ BỚT SẢN PHẨM)

  • CHỌN THÊM SẢN PHẨM

  • BỎ BỚT SẢN PHẨM TRONG GIỎ HÀNG

BƯỚC 5: CHỌN “ĐẶT HÀNG”