Chính sách bảo mật

Ban quản trị website Chonchuan.com thấu hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin người dùng. Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư của bạn là một vấn đề trọng đại và luôn tôn trọng những lựa chọn nhằm bảo mật tính riêng tư đó.

Chúng tôi mong rằng bạn có thể dành thời gian và đọc toàn bộ Chính sách bảo mật của chúng tôi để có thể có được cái nhìn chi tiết và hoàn chỉnh về những phương thức chúng tôi áp dụng để bảo mật thông tin nói chung cũng như thông tin cá nhân của bạn.

Những thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập

Chúng tôi có thể sẽ thu thập “Thông tin cá nhân” của bạn. Các thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và những thông tin cá nhân khác, chúng thu thập các thông tin này theo các cách thức như sau:

 • Khi bạn đăng kí để được giao tiếp với Chonchuan.com.
 • Khi bạn đăng ký mua sản phẩm của chúng tôi.

Thông tin của bạn sẽ được sử dụng như thế nào

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã thu thập từ bạn để thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Quản lý tài khoản của bạn.
 • Cho phép bạn sử dụng các dịch vụ và công cụ cụ thể trên trang web Chonchuan.com.
 • Trả lời các thư yêu cầu và giao tiếp nhằm mục đích phục vụ nhu cầu tư vấn, mua sắm hàng hóa của bạn.
 • Thu thập các ý kiến của bạn về trang web và những sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Cung cấp các nội dung và quảng cáo thiết thực cho bạn.
 • Thực hiện các nghiên cứu và hoạt động đo lường.
 • Gửi các thông tin về sản phẩm và dịch vụ hay thông tin mà bạn có thể quan tâm.

Thông tin của bạn được chia sẻ với ai

Chonchuan.com cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trừ khi có được sự cho phép của bạn hoặc:

 • Để chấp hành các yêu cầu của nhà nước như luật, chính sách, lệnh khám xét, trát hầu tòa hay yêu cầu từ tòa án.
 • Để cung cấp cho công ty vận chuyển trong trường hợp giao hàng cho bạn hoặc cung cấp cho nhà sản xuất để bảo hành sản phẩm cho bạn.

Chonchuan.com sẽ không cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn trừ 2 trường hợp nếu trên.

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi có các biện pháp an ninh đáng tin cậy để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân cho bạn. Tuy vậy, bất chấp những nỗ lực mà Chonchuan.com thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn luôn hiện diện rủi ro bên thứ ba có thể tìm thấy lỗ hổng trong hệ thống an ninh của chúng tôi hoặc do việc truyền thông tin của bạn qua Internet có thể bị nhiễu và đánh cắp.

Truyền thông tin

Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền tải thông tin hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Secure Socket Layer).

Lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc cho rằng việc lưu trữ thông tin về bạn là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Bạn có thể loại bỏ hoặc yêu cầu chúng tôi loại bỏ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn nên biết rằng việc loại bỏ hoàn toàn mọi thông tin đã được ghi nhận mà bạn đã cung cấp cho trang web Chonchuan.com từ các máy chủ của chúng tôi là một điều bất khả xét trên phương diện kĩ thuật.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Các trang web của Chonchuan.com không được thiết kế nhằm mục đích thu hút trẻ em ở độ tuổi dưới 18. Các trang web của Chonchuan.com sẽ không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ trẻ em ở độ tuổi dưới 18 khi chúng tôi nhận thức được điều này.

Thay đổi trong chính sách bảo mật

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào khác của chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải, trừ khi chúng tôi có những thay đổi khác.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các thông tin mới nhất về bảo mật của chúng tôi trên trang web theo định kì. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật này, vui lòng không đăng ký với chúng tôi và không sử dụng trang web Chonchuan.com. Bạn nên thoát khỏi trang web ngay lập tức nếu không đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.